Bitki ve Tahıl 

Toplum olarak yaşamaya başlamak için ekip biçmeyi öğrenmemiz gerekti. Tahıl yetiştirdiğimizde hayvanları da evcilleştirmeyi başardık. Onları da kışın besleyecek erzak bulabiliyorduk. Bu bizi gelişen bir çiftçilik ekonomisine getirdi. Artık avcı ve gezer bireylerden, yerleşik topluma geçiyorduk. Sorumluluk sahibi  aile bireyleri, mevsime göre tahıl ve bitki yetiştirerek, toplumu oluşturdular. Bu en eski tahıl ürünlerimizi bugün de yetiştirmeye devam ediyoruz. Daha çağdaş bir şekilde... Çiftçilik bize çağdaş yaşamın kapılarını açan bir anahtar rolü oynadı. Her şeyi başlatan kıvılcımın adına çiftçilik diyoruz.
Buğday

Buğday, ilk olarak ıslah edilmiş olan tek yıllık otsu bir bitkidir. Kara iklimini sever. Mısır ile birlikte ikinci en çok ekilen tahıldır. Buğday; un, ekmek, bulgur, yem gibi besin maddeleri üretilmesinde kullanılır. Bugün yokluğu düşünülemeyecek bir besin maddesi olarak tüm ülkeler tarafından az yada çok üretilmektedir. 

Nohut

Nohut, baklagiller ailesinin protein yönünden en zengin üyesidir. Dengeli ve sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda, akla gelen ilk gıdalar arasında olan nohut, vücudun protein ihtiyacını fazlasıyla karşılamasının yanı sıra, içinde bulunan vitaminlerle de kış aylarında vücudu destekleyicidir. Yemeklik baklagillerden bir bitki. Derin bir kazık köke sahiptir. Toprak içinde 50-60 cm kadar derine gidebilir. Fazla yan kökü vardır. Bunlar toprak yüzeyine yakın olup, böbrek şeklinde yumrular  ihtiva eder. Gövdenin toprağa yakın yaprak koltuklarından meydana gelen çiçek sapları, çiçekleri taşır. Çiçek beşlidir ve beyaz, pembe, mavimsi renklerde olabilir.

Çörek Otu

Çörek otu (Nigella), düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından yaklaşık 14 türü kapsayan bir yıllık bitki cinsi. Çörek otu yıllık otsu bir bitkidir, tohumlarından çoğalır. Kumlu gevşek toprakları sever, çiçeklenme dönemine kadar su ister daha sonra sulanmaz.

Arpa

Buğday ailesine dahil bir tahıldır. Arpa, ekmek ve bira yapımında kullanılır. Ayrıca hayvan yermi olarak yetiştirilir.  Ege bölgemizin arpaları Birinci Dünya Savaşı'na kadar İzmir arpası adı ile dünyaca tutulan altı sıralı düz kılçıklı bir yapıya sahipti. Dünyaca ünlü arpa koleksiyonları içinde Ege ve Anadolu arpaları önemli yer tutmaktadır.

Yonca

Yonca bitkisi, Türkiye coğrafyası kökenli bir bitkidir. İlk kez Tunç Çağı’nda Orta Asya’dan getirilen atları beslemek amacıyla yetiştirildiği düşünülmektedir. Eski Yunan uygarlığına Pers İmparatorluğu orduları ile birlikte at yemi olarak kullanılmak için giriş yapmıştır. 17. yüzyıl itibariyle düzenli yetiştirilmeye başlanmış ve bu da hayvancılık açısından önemli bir adım olmuştur. Daha geniş kapsamlı bir yetiştirme ise; 19. yüzyıl itibariyle Amerika kıtasının ABD ve Şili uçlarında başlamıştır.

Günümüze gelindiğinde ise; neredeyse tüm ülkelerde yonca büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılmaya devam etmektedir. Yonca bitkisinin en verimli olarak geliştiği topraklar; tınlı, kumlu, kumu çok fazla olmayan ve yeteri derecede kireç barındıran topraklardır.

Şeker Pancarı

Şekerpancarı, etli kökünden şeker elde edilen, ıspanakgiller familyasından bir tarım bitkisidir. Yaprakları etli, alt kısımlarda saplı ve büyük, üst kısımlardaysa sapsızdır. Dünya şeker üretiminde şeker kamışından sonra ikinci sırada yer alan şeker pancarı şeker kamışından farklı olarak serin ve ılıman yerlerde üretilebilir.

© 2016  Bilgen Tarım - Tüm Hakları Saklıdır.  [TM]

Bilgen Ziraat ve Tarım İşletmeleri | Uşak 

Tel: +90 216 606 18 60

  • bilgen ziraat
  • Bilgen Ziraat
  • Bilgen Ziraat