Bilgen Tarım Hakkında

Her şey ilk insan ile başladı. ekti ve yine ekti. Ta ki bugüne kadar. Buğday, arpa, nohut, mercimek ve daha niceleri... Bilgen Tarım bunu gelecek nesillere taşımak için çalışmaktadır.
Hepimizin biyolojik büyüme, fizyolojik ve zihinsel gelişimlerini sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için yeterli miktarda ve güvenilir gıdayı alabilmemiz gerekmektedir.
Amacımız kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım uygulaması yapmaktır.
Şirketimiz | Bilgen Ziraat

5 nesilden fazladır çiftçilik ile uğraşan ailemiz, 1997 yılında şirketleşme yoluna giderek kurumsal bir çerçevede hareket etme kararı almıştır. Uşak ve Denizli'de bulunan arazilerimizde, uzun yıllara sari tecrübemizle günün koşullarına uygun tarımsal üretim yapılmaktadır.  Tarımsal ürünlerimiz hem ülkemizde satılmakta hem de  tüm dünyaya ihracatı yapılmaktadır. 

Stratejimiz

İstikrarlı bir tarımsal üretim sağlanması, üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirlerin uygulanması ve böylece rekabet düzeyimizin yükseltilmesi ve böylece gelirimizin sürekliliği  temel stratejimizdir.

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım uygulamaları ile güvenilir bir üretim yapıyoruz.  İyi Tarım uygulamaları, insan, çevre ve tüm canlıların sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, tabiat kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde gıda güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması amacıyla yürütülen tarımsal üretim modelidir.

Çevre & Sürdürülebilirlik | ÇATAK

Çevremizi koruduğumuz ölçüde varlığımızı sürdürebileceğimizi biliyoruz. Bu bilinci iş yaptığımız tüm iş ortaklarımıza da aktarıyoruz.  ÇATAK ile kurumsal olarak,uygulama alanları ile çevresel anlamda korunması gerekli hassas bölgelerde üretim yapan çiftçilerin çevreye ve toprak yapısına zarar vermeyen üretim modellerini kullanarak kayıtlı ve kontrollü üretim yapmaları sağlanmaktadır. Yoğun tarımsal faaliyet nedeniyle bozulan toprak yapısının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. ÇATAK uygulamalarını, ziraat yaptığımız arazilerde sürdürmeyi hedefliyoruz.Böylece gelecek nesillere bırakacağımız bir toprağımız olacak. 

© 2016  Bilgen Tarım - Tüm Hakları Saklıdır.  [TM]

Bilgen Ziraat ve Tarım İşletmeleri | Uşak 

Tel: +90 216 606 18 60

  • bilgen ziraat
  • Bilgen Ziraat
  • Bilgen Ziraat