Hayvancılık

Ülkemizdeki et fiyatlarının yüksek olması, kişi başına kırmızı et tüketimini düşürmektedir.  Canlı hayvan nüfusunu uzun yıllara sari bir strateji ile arttırmamız gerekmektedir. Bunun için mera alanlarının etkin kullanılabilmesi ve yarı açık besiciliğin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bugün baktığımızda çok büyük araziler hala nadasa bırakılmaktadır.  Oysa ürün çeşitlendirme ile hem toprağı beslemek hemde şaşırtma yıllarında  hayvan yemi olabilecek mahsul uygulamak mümkündür. Hayvancılık ve Zirai üretim birbiri ile entegre yapıldığı durumda hem verimli hemde sürdürülebilir bir strateji uygulanmış olur. Sadece hayvan besi çiftliği kurup, bu çiftliğin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini satın almak durumunda olduğunuzda, pahalı ve meşakkatli bir yol izlenmiş olur. Bu durumda çalışan çiftliklerin başarı şansı oldukça düşmektedir. En iyisi sadece hayvancılık değil, komple bir çiftçilik üzerine çalışmak olacaktır.  
Dana Yetiştiriciliği | ET

Türkiye'de dana yetiştiricilerinin meradan yararlanma düzeyinin düşük, yem bitkileri üretiminin sınırlıdır. Entansif yetiştiricilik için bir çok teşvik verilmektedir. sığır ve dana yetiştiriciliğinin verimli olabilmesi için iyi ırkların seçilmesi, entansif üretim tekniklerini uygulanması, ölçek ekonomisinden yararlanmak ve yem için kendi topraklarınızı da kullanmaktır..

Koyun Yetiştiriciliği | Et ve Süt

Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan, koyunculuğun yapılabilmesinin ilk şartı meradır. Meralar uzun süre hayvanları besleyebilecek kapasitede, hayvanların rahatça dolaşacağı şekilde düz ya da az eğimli olmalıdır. Sürdürülebilirlik bakımından meranın kapasitesi ve koyun sayısı uyumlu olmalıdır. 

İnek Yetiştiriciliği | Süt ve Buzağı

İnek ve süt aynı zamanda buzağı üretimi anlamı da taşıyor. Bir inek 9,5 ayda doğum yapmaktadır. 2 ay min. dinlenme dönemi de düşünülürse bir inek her yıl bir buzağı doğurur diyebiliriz. Yerli ırklarda günde 20 kg süt alınabilir. Tabi bu yabancı ve özel ırklar veya melez ırklar ile 80 kg kadar olabilir. Ancak biz hesabımızı 20 kg'a göre yaparsak yanılmayız. 1 inek ortalama yılda 1,5 ton yem yemektedir. Bu bilgiler bize inek yetiştiriciliği konusunda bir fikir verebilir.  

Keçi Yetiştiriciliği | Süt

Türkiye’de keçicilik doğaya dayalı ve daha çok ilkel koşullarda yürütülen bir hayvansal üretim faaliyetidir. Ülkemizde keçi yetiştiriciliği, diğer tarımsal üretim faaliyetleri tarafından değerlendirilemeyen dağlık, ormanlık ve çalılık bölgelerde yoğun olarak yapılmaktadır. Coğrafi olarak baktığımızda, vejetasyon ve iklim özellikleri bakımından özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde keçiciliğin yoğunlaştığı görülebilmektedir.

© 2016  Bilgen Tarım - Tüm Hakları Saklıdır.  [TM]

Bilgen Ziraat ve Tarım İşletmeleri | Uşak 

Tel: +90 216 606 18 60

  • bilgen ziraat
  • Bilgen Ziraat
  • Bilgen Ziraat